đôI NÉT VỀ CTY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ

Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) là đơn vị đầu tiên của thành phố Cần Thơ kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cho thuê lại đất đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng

- Cung cấp các dịch vụ trong Khu công nghiệp

 

 
Công ty Thuê lại đất

Hình Ảnh

Điều lệ Công ty Cổ phần
Báo cáo tình hình triển khai dự án của các doanh nghiệp tại KCN Trà Nóc 1,2
Giá đất 06 tháng cuối năm 2021
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ
THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP
Quy chế hoạt động khu công nghiệp
Ban Tổng Giám đốc
Ban kiểm soát
Các doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý nước thải tính đến ngày 30-8-2020
Lễ công bố Quyết định Ban điều hành Công ty
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 

Điạ chỉ: Số 72 đường Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ           

Điện thoại: 02923 733 609 - 02923 831 752  Fax: 02923 830 374

Email: cipcocantho@gmail.com

Website: www.xaydunghatangkcncantho.com

 Tổng lượt truy cập: 68637
Đang truy cập: 1