Báo cáo tình hình triển khai dự án của các doanh nghiệp tại KCN Trà Nóc 1,2

  Cập nhật: Ngày 05 tháng 07, 2021         Bởi: admin         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

ÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI KCN TRÀ NÓC 1, 2Xem thêm

Lễ công bố Quyết định Ban điều hành Công ty

  Cập nhật: Ngày 08 tháng 07, 2020         Bởi: cipco         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY


 

 

 

 

 

 

Xem thêm

Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020

  Cập nhật: Ngày 01 tháng 07, 2020         Bởi:         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Xem thêm

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

  Cập nhật: Ngày 16 tháng 06, 2020         Bởi:         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xem thêm

Đại hội Chi bộ Công ty CP Xây dựng Hạ tầng KCN Cần Thơ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

  Cập nhật: Ngày 22 tháng 05, 2020         Bởi: admin         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2020-2025

Xem thêm

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

  Cập nhật: Ngày 09 tháng 03, 2020         Bởi: admin         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc
Xem thêm

Buổi ký biên bản thỏa thuận thuê lại đất giữa Công ty Hạ tầng và Công ty Takesho Food (Nhật Bản)

  Cập nhật: Ngày 07 tháng 08, 2019         Bởi: admin         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

Buổi ký biên bản thỏa thuận thuê lại đất giữa Công ty Hạ tầng và Công ty Takesho Food (Nhật Bản)

Xem thêm

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

  Cập nhật: Ngày 02 tháng 08, 2019         Bởi: admin         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  Cập nhật: Ngày 03 tháng 05, 2019         Bởi: admin         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Xem thêm

Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019

  Cập nhật: Ngày 18 tháng 04, 2019         Bởi: cipco         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Xem thêm
Xem thêm bài viết
Lên đầu trang

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 

Điạ chỉ: Số 72 đường Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ           

Điện thoại: 02923 733 609 - 02923 831 752  Fax: 02923 830 374

Email: cipcocantho@gmail.com

Website: www.xaydunghatangkcncantho.com

 Tổng lượt truy cập: 68637
Đang truy cập: 1