Ban Tổng Giám đốc

  Cập nhật: Ngày 29 tháng 10, 2020         Bởi: admin         Chuyên mục Sơ đồ tổ chức          0 bình luận      

Ban Tổng Giám đốc

Xem thêm

Ban kiểm soát

  Cập nhật: Ngày 29 tháng 09, 2020         Bởi: admin         Chuyên mục Sơ đồ tổ chức          0 bình luận      

Ban kiểm soát

Xem thêm

Quy chế hoạt động phòng ban

  Cập nhật: Ngày 15 tháng 06, 2018         Bởi: admin         Chuyên mục Sơ đồ tổ chức          0 bình luận      

Quy chế hoạt động phòng ban

Xem thêm

Sơ đồ tổ chức Công Ty CP Xây Dựng Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Cần Thơ

  Cập nhật: Ngày 15 tháng 06, 2018         Bởi: admin         Chuyên mục Sơ đồ tổ chức          0 bình luận      

Sơ đồ tổ chức Công Ty CP Xây Dựng Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Cần Thơ

Xem thêm

Hội đồng quản trị

  Cập nhật: Ngày 15 tháng 06, 2018         Bởi: admin         Chuyên mục Sơ đồ tổ chức          0 bình luận      

Hội đồng quản trị

Xem thêm
Xem thêm bài viết
Lên đầu trang

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 

Điạ chỉ: Số 72 đường Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ           

Điện thoại: 02923 733 609 - 02923 831 752  Fax: 02923 830 374

Email: cipcocantho@gmail.com

Website: www.xaydunghatangkcncantho.com

 Tổng lượt truy cập: 74388
Đang truy cập: 1