Quy chế hoạt động phòng ban

1. Phòng Tổ chức – Hành chánh:- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác nội chính, xử lý sự vụ hành chánh và đảm bảo công tác quản trị theo yêu cầu hoạt động của Công ty;


- Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung Cán bộ cho Công ty. Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc tuyển dụng, đề bạt, cho thôi việc, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động và phân phối lực lượng lao động trong Công ty;


- Lập kế hoạch về lao động và quỹ tiền lương, đảm bảo cung cấp đầy đủ về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng, ban, nhà máy, đội, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hàng năm;


- Quản lý và điều động phương tiện vận chuyển, đi lại phục vụ theo yêu cầu công tác của Công ty.


2. Phòng Kế toán – Tài chính:Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc thực hiện tổ chức bộ máy kế toán, có kế hoạch hoạch định nguồn vốn đảm bảo sản xuất kinh doanh. Giám đốc đồng tiền, cân đối, quản lý tài sản bảo tồn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.


3. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh :- Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng giám đốc trong xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm các chỉ tiêu: về xây dựng cơ bản, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, duy tu bảo dưởng, kế hoạch thu chi tiền thuê lại đất, phí cơ sở hạ tầng; phí xử lý nước thải và các hoạt động dịch vụ;


- Tư vấn và tổ chức thực hiện kế hoạch vận động thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. Nghiên cứu, thiết lập và tổ chức thực hiện các phương án tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị vận động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu dân cư, khu tái định cư và nhà ở công nhân do Công ty làm chủ đầu tư.


4. Phòng Kỹ thuật và Quản lý môi trường:
- Phòng Kỹ thuật có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong việc lập kế hoạch duy tu, bảo dưởng cơ sở hạ tầng hằng năm và lâu dài. Quản lý công tác thiết kế, giám sát các công trình duy tu hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp, khu tái định cư và nhà ở công nhân do Công ty làm chủ đầu tư;


- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc quản lý kiểm tra các phương án thiết kế kỹ thuật và dự toán, tổng dự toán các hệ thống công trình duy tu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp;


- Phối hợp với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tham mưu trong công tác tổ chức thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trình các cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.


5. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trực thuộc Công ty
- Quản lý tất cả các dự án theo quy hoạch chi tiết và dự án khả thi được phê duyệt;


- Quản lý các phương án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu tái định cư, nhà ở công nhân. Quản lý công tác thiết kế lập dự án, tổng dự toán, thẩm định hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định;


- Giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình, tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác và sử dụng;


- Quyết toán các công trình xây dựng cơ bản để bàn giao cho chủ đầu tư.


6. Đội Quản lý duy tu hạ tầng khu công nghiệp :- Nghiên cứu và đề xuất phương án tổ chức công tác bảo vệ, duy tu bảo dưỡng hạ tầng trong khu công nghiệp đạt chất lượng và hiệu quả nhất;


- Tổ chức kiểm tra, tuần tra, canh gác kịp thời phát hiện những trường hợp gây mất an ninh trật tự, giao thông, bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, tình hình các doanh nghiệp vi phạm về xây dựng hạ tầng;


- Quản lý toàn bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp.


7. Nhà máy Xử lý nước thải khu công nghiệp Trà Nóc:- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý môi trường thông qua việc thu gom và xử lý rác thải, nước thải trong khu công nghiệp;


- Theo dõi và lấy mẫu nước thải tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, phân tích nồng độ ô nhiễm, các chỉ tiêu để kịp thời phát hiện sự cố và có biện pháp kiểm soát chất lượng nguồn nước đầu vào, đầu ra đảm bảo hoạt động hiệu quả của Nhà máy;


- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng hệ thống quan trắc online cũng như các thiết bị trong phòng thí nghiệm.


8. Các Đội Xây dựng


- Tổ chức thi công các công trình xây dựng do Công ty ký hợp đồng với đối tác bằng hình thức khoán gọn từ khâu cung ứng vật tư, nhân công và thiết bị máy móc;


- Lập dự toán hồ sơ đấu thầu thi công các công trình trước khi trình Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đối tác, báo cáo và quyết toán các công trình theo hướng dẫn của phòng Kế toán – Tài chính, phòng Kỹ thuật và Ban Quản lý các dự án.CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 

Điạ chỉ: Số 72 đường Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ           

Điện thoại: 02923 733 609 - 02923 831 752  Fax: 02923 830 374

Email: cipcocantho@gmail.com

Website: www.xaydunghatangkcncantho.com

 Tổng lượt truy cập: 79162
Đang truy cập: 1