QUY CHẾ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN TRÀ NÓC

  Cập nhật: Ngày 19 tháng 05, 2023         Bởi:         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

 QUY CHẾ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN TRÀ NÓC

Xem thêm

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

  Cập nhật: Ngày 06 tháng 04, 2023         Bởi: Admin         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

 

CLICK XEM CHI TIẾT

Xem thêm

Báo cáo tình hình triển khai dự án của các doanh nghiệp tại KCN Trà Nóc 1,2

  Cập nhật: Ngày 06 tháng 04, 2023         Bởi: admin         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

ÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI KCN TRÀ NÓC 1, 2Xem thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY XLNT KCN TRÀ NÓC

  Cập nhật: Ngày 06 tháng 01, 2023         Bởi:         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY XLNT KCN TRÀ NÓC

Xem thêm

GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

  Cập nhật: Ngày 06 tháng 01, 2023         Bởi:         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Xem thêm

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

  Cập nhật: Ngày 06 tháng 01, 2023         Bởi:         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Xem thêm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  Cập nhật: Ngày 24 tháng 05, 2022         Bởi:         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

Xem thêm

Lễ công bố Quyết định Ban điều hành Công ty

  Cập nhật: Ngày 08 tháng 07, 2020         Bởi: cipco         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY


 

 

 

 

 

 

Xem thêm

Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020

  Cập nhật: Ngày 01 tháng 07, 2020         Bởi:         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Xem thêm

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

  Cập nhật: Ngày 16 tháng 06, 2020         Bởi:         Chuyên mục Tin tức          0 bình luận      

Thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xem thêm
Xem thêm bài viết
Lên đầu trang

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 

Điạ chỉ: Số 72 đường Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ           

Điện thoại: 02923 733 609 - 02923 831 752  Fax: 02923 830 374

Email: cipcocantho@gmail.com

Website: www.xaydunghatangkcncantho.com

 Tổng lượt truy cập: 81712
Đang truy cập: 1